Slevy na těchto webových stránkách již nejsou platné, v roce 2021 můžete získat slevu na dovolena.jiznicechy.cz

Vodní mlýn Hoslovice - rodinné vstupné

Vodní mlýn Hoslovice Kat. číslo: bxwiri

Areál vodního mlýna na horní vodu leží v obci Hoslovice 17 km jihozápadně od Strakonic u Hoslovického potoka. Tvoří jej tři stavby – mlýn s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Obytný dům s mlýnem je rozložité patrové stavení téměř čtvercového půdorysu o rozměrech asi 12 × 16 metrů. Široká valbová střecha je krytá slaměnými došky. Zachovala se černá kuchyně a v obytné místnosti pec s vybavením z 20. let minulého století. K zařízení mlýna patří vodní kolo včetně dřevěného náhonu. Zachoval se také unikátní doklad středověkého způsobu mletí tzv. české složení včetně původního ovládání násypky a všech potřebných nástrojů a vybavení. Zděné chlévy s přístřeškem jsou kryté došky a jsou k nim přistavěny ojedinělé roubené prasečí chlívky. Průjezdná stodola se sedlovou střechou je opět krytá došky, za ní se dochoval žentour, který poháněl cepovou mlátičku Mlýn byl poháněn vodou z malého rybníka nad budovou mlýna. Mlýnský náhon je asi 150 metrů dlouhý a jeho stav odpovídá popisu podle vodní knihy z roku 1884. Stav mlýna je dokladem způsobu života posledních vlastníků, kteří odmítli veškerý technický pokrok a v areálu zakonzervovali tradiční venkovský způsob života v 19. století.

Vodní mlýn Hoslovice