Slevy na těchto webových stránkách již nejsou platné, v roce 2021 můžete získat slevu na dovolena.jiznicechy.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - rodinná (max. 2+3)

Hlavní budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Kat. číslo: lwiit0

Tento poukaz vám umožní vstup do všech expozic v rámci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, které má hlavní vchod ze Senovážného náměstí. Jedná se o vstupné pro rodinu v maximálním počtu 2 dospělých a 3 dětí..

Muzeum zmodernizovalo své prostory a aktualizovalo expozice. Najdete zde například expozicí Příběh města České Budějovice, tematické výstavy nebo stálou interaktivní archeologickou, přírodovědnou a národopisnou expozici.

Bližší informace a aktuality na jejich webových stránkách.

Informace o muzeu: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích najdete v monumentální budově v Dukelské ulici, která byla dostavěna v roce 1901 a veřejnosti zpřístupněna v roce 1903. Založeno však bylo již v roce 1877 Musejním spolkem, který je předurčil ve své době pro moderní poslání vzdělávacího a sběratelského ústavu sloužícího vědě, umění a rozvoji průmyslu. První dárci pocházeli z řad vážených měšťanů a vlivných obyvatel města. Patřili mezi ně například Vojtěch Lanna, Josef Stegmann, Adolf Josef Schwarzenberg, Josef Kneissl a další. Ti všichni se také starali o rozvoj muzejních vědních disciplín jako např. archeologické průzkumy mohyl v Plavu vedené Františkem Stulíkem. Významné však byly i přednáškové aktivity. V muzeu například přednášel cestovatel dr. Emil Holub, který svůj honorář 400 zlatých využil k financování plánovaných cest do Afriky. Při této příležitosti také věnoval muzeu sbírku přírodnin, etnografického materiálu a soubor svých vydaných spisů. V prvních letech své existence žilo muzeum díky aktivitě a entuziasmu členů sdružení přátel i dalších příznivců i díky finanční podpoře budějovické obce. Těšilo se též velkému zájmu veřejnosti. Od roku 1892, kdy se začaly vést statistiky, sbírky zhlédlo každý rok kolem 10.000 návštěvníků. V současné době je Jihočeské muzeum krajským regionálním muzeem, které se orientuje na přírodní a společenské vědy. Expoziční a výstavní činnost je tradiční a hlavní formou prezentace jeho sbírkotvorné činnosti i badatelské práce.

Hlavní budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích